Plaza - Soportales da Ferrería - PONTEVEDRA

A Ferrería é sen dúbida unha das Prazas máis típicas, visitadas e queridas da cidade e centro neurálxico da vida pontevedresa. É un lugar de encontro, de actos culturais ou de xogo para pequenos e onde están algunhas das mellores terrazas da cidade.

Recibe o seu nome das forxas que existían nos seus soportais e que antigamente fornecían de metal aos demais gremios da cidade. Únese coa pequena Praza da Estrela, onde destaca a Casa das Caras que chama a atención pola cantidade de caras da súa fachada, e cos Xardíns de Casto Sampedro. No medio destes últimos eríxese a afamada Fonte dá Ferrería (s.XVI). Foi reconstruída en 1930 neste lugar tras ser retirada do centro da praza. 

Todo este conxunto atópase presidido pola potente presencia de dous edificios relixiosos: San Francisco e o Santuario da Peregrina, así como por un conxunto de edificacións de pedra, algunhas asoportaladas, dunha grande harmonía.


Fuente: visit-pontevedra.com

Características de Plazas e xardíns

  • Centrica Si
  • Peonil Si