Puente del Burgo - PONTEVEDRA

É un dos símbolos da cidade e tamén a causa directa da súa existencia. Foi construída polos romanos para salvar o leito do río Lérez nunha das súas principais rotas de comunicación terrestre: a vía XIX.

A ponte mantívose en pé ata mediados do século XII, aínda que en tan mal estado que houbo necesidade de facer unha nova ao seu carón. Pero cando isto aconteceu xa servira para bautizar o núcleo de poboación que se estaba a formar, o burgo de “Ponte Veteri”, en clara alusión á súa decrepitude. Formada por once arcos rebaixados de medio punto, está realizada en cadeirado medieval moi modificada por ampliacións posteriores.

Hoxe é paso obrigado do Camiño Portugués de peregrinación a Santiago, que segue en boa parte o trazado da vía romana XIX. 


Fuente: visit-pontevedra.com

Características de Arquitectura civil

  • Accesibilidade para discapacitados Si
  • Centrico Si
  • Cobran entrada Non